Uređenje dijela obale Supetar

Vodeći računa o važnosti same lokacije u neposrednoj blizini strogog centra Supetra, a obzirom na neupotrebljivost ovog prostora danas zbog derutnog postojećeg građevinskog stanja, izrađen je Idejni projekt uređenja dijela obale Vlačica.

Uvažavajući prostorni smještaj lokacije, prostor obuhvata se tretira kao javni, gradski prostor, u službi građana – pješaka, turista i korisnika nautičkog turizma. Postojeći gat se zamjenjuje novim i ostaje u funkciji sezonskog priveza turističkih brodova. Novouređena obala služi za sezonski privez malih brodica.

Predloženim rješenjem prostor Vlačice, osim što ostaje uređeni pojas uz more u funkciji priveza turističkih brodova i šetnica uz liniju mora, ima ambicija postati i atraktivno mjesto u turističkoj ponudi grada, sa novim ugostiteljskim sadržajem i štekatima, javnim sanitarnim čvorom i štandovima za prodaju suvenira.

Postignuti kapaciteti:
Ukupna površina obuhvaćena ovim projektom (A+B+C) iznosi 4.034,80 m2.
Operativna obala za privez malih brodica – dužine 99,0 metara
Ukupan broj vezova:         (22+15+2)       39 vezova
Ugostiteljstvo i javni wc: 78,53 m2
Štekati:      80 m2
Prodajni štandovi: Prodaja suvenira (40  štandova – natkrivenih banaka)

Info

  • Lokacija/mjesto: Supetar, otok Brač
  • Godina: 2016.
  • Status: Izvedeno