• Višestambenih i obiteljskih građevina
 • Javnih, poslovnih i društvenih građevina
 • Ugostiteljskih građevina
 • Luksuzne vile
 • Hoteli, hotelski kompleksi i resorti
 • Vjerskih građevina
 • Rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i interpolacije
 • Unutar zaštićenih gradskih jezgri (s ovlašt. Min. Kulture)
 • Uređenja obala, lučica i plaža
 • Uređenja terena i parkova
 • Uređenja trgova i plan urbane opreme
 • Arhitektonske analize lokacije
 • Planske i urbanističke analize lokacije
 • Izrada 3D modela
 • 3D vizualizacije i fotomontaže
 • Fotografije, obrade fotografija
 • Grafički dizajn
 • Produkt dizajn
 • Ilustracije, karikature
 • Fotomontaže

Poštivamo pravila struke

Do danas smo izradili preko 500 raznovrsnih projekata, od kojih je znatan broj i realiziran.
Njegujemo autorsku arhitekturu i originalne oblikovne vrijednosti, poštivajući pravila stuke,te uvijek vodeći računa o zadovoljenju želja investitora i korisnika objekta.

Suradnja sa stručnjacima

Ravnotežu između kvalitete i ekonomičnosti postižemo uskom suradnjom s mnoštvom stručnjaka i konzultacijama s specijalistima na pojedinom polju interesa.
Poseban afinitet imamo prema uklapanju novih objekata u postojeće gradske jezgre koje su pod zaštitom, poštujući tradiciju i karakteristike ambijenta.