Image

Prostor Split d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja svoje internetske stranice te prikuplja osobne podatke (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa) samo kad su ustupljeni dobrovoljno.
Navedeni podaci koriste se kako bi se odgovorilo na vaše upite vezane uz rezervaciju termina sastanka.
Prostor Split d.o.o. prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća, od 27. travnja 2016. godine, o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) i na temelju članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12).
Sukladno gore navedenom Prostor Split d.o.o. neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, upotrebljavati vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg privole. Naše internetske stranice u radu ne koriste kolačiće (eng. cookies).