Vila Cerić, Okrug Gornji

Info

  • Lokacija/mjesto: Okrug Gornji
  • Godina: 2019.
  • Status: Pravomoćna građevinska dozvola, u izgradnji