Pučišća

Dio obale istočno od mosta Jurja Mladinića nalazi se u Pučišćima na otoku Braču proteže se uz mjesnu obalnu prometnicu, u dužini cca 155m, površine 2.658m2.
Prostor obuhvata se tretira kao javni, gradski prostor, u službi građana - pješaka i korisnika nautičkog turizma.
Zahvat počinje s mostom J. Mladinića koji je rekonstruiran i proširen, te je na njemu ugrađen kameni štandarac s jarbolom za zastavu. Duž cijele uređene obale, u širini 2,5 m, formirala se šetnica uz liniju mora, sa istom obradom poda kao gat. Šetnica će se odvojiti od asfaltirane postojeće ceste pojasom zelenila s novo zasađenim stablima murve i tamarisa.. U ovom dijelu planiran je niz slobodnostojećih klupa, posebno dizajniranih za ovaj zahvat, te izrađenih od bijelog kamena kao nosivog dijela i drvenih profila (tikovina) kao sjedišta.
Drugi gat, dužine 22 m, sadrži deset čeličnih polera i četiri priključna ormarića. Obrub gata je od kamenih masiva debljine 30 cm i širine 40 cm, bočne strane obložene su pilanim kamenim pločama. Na mjestu njegova spoja s obalom formirano je malo proširenje s kamenom fontanom i klupama.
Treći gat za privez brodova, dužine 31 m, biti će opremljen sa šest kamenih kolona, tri električna priključna ormarića za opskrbu brodova i dva reflektora za osvjetljavanje privremenog igrališta za vaterpolo.
Unutar zahvata predviđeni su i kontejneri za otpatke s podzemnim spremnicima, te 18 parkirnih mjesta.
Na krajnjem istočnom dijelu obuhvata predviđeno je istezalište i prostor za suhi vez, sa svom potrebnom opremom. Uz zid, na strani novog gata je predviđena kamena klupa i tri fiksna stola s poliranom gornjom površinom za javnu upotrebu.

Info

  • Lokacija/mjesto: Pučišća, Brač
  • Godina: 2019.